Postbilar i Vanda.

Bråk om löner inom posten

Det går dåligt för posten ekonomiskt. Därför vill ledningen sänka de anställdas löner.

Postens ledning vill sänka postsorterarnas löner för att spara pengar. Tidningar började då skriva om postens högsta chefs lön. Han förtjänar omkring 80 000 euro per månad. Det blev skandal.

Posten ägs av staten. Nu har ägarstyrningsminister Sirpa Paatero sagt att posten inte kan sänka lönerna som planerat.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving