Bo-Göran Åstrand

Bo-Göran Åstrand har valts till ny biskop i Borgå stift.

Bo-Göran Åstrand blir biskop i Borgå

Den 1 september får Borgå stift en ny biskop. Han heter Bo-Göran Åstrand.

Borgå stift är den sammanslutning som samlar alla svenskspråkiga evangeliskt-lutherska församlingar i Finland. 53 församlingar med 240 000 medlemmar hör till stiftet.

I början av april valde Borgå stift ny biskop. Bo-Göran Åstrand valdes. Han har tidigare jobbat som kyrkoherde i Jakobstads svenska församling.

Bo-Göran Åstrand säger att han vill jobba för en välkomnande och samarbetande kyrka.

– Guds vackraste ord är välkommen. Det ska också vara ett viktigt ord för Borgå stift och våra församlingar. I kyrkan ska man känna sig välkommen sådan som man är, sade Åstrand i HBL.

Åstand vigs till sitt ämbete i Borgå domkyrka den 29 september. Åstrand efterträder biskop Björn Vikström.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving