personer i rullstol utomhus

Personer med funktionsnedsättning kan inte alltid välja hur de själva vill bo. Bilden är från ett gruppboende i Helsingfors.

Äntligen ratificeras konventionen!

FN:s funktionshinderkonvention ratificeras i Finland fredagen den 10.6. Arbetet med att förbereda ratificeringen har pågått i tio år.

För att Finland ska följa det som står i konventionen behöver arbetet med en ny självbestämmandelag och en ny jämlikare funktionshinderlag ändå fortsätta.

Ratificeringen av FN-konventionen ger personer med funktionsnedsättning bättre möjligheter att ta del av de mänskliga rättigheterna.

– Konventionen synliggör de rättigheter som personer med funktionsnedsättning har. Den ger också verktyg att följa upp hur de förverkligas i Finland, säger Lisbeth Hemgård som är verksamhetsledare på FDUV.

Funktionshinderkonvention antogs år 2006

Finland antog konventionen redan i december 2006. För att kunna ratificera konventionen ville man ändå först ändra de lagar som inte stämde med konventionen.

Hittills har man gjort ändringar i kommunallagen, socialvårdslagen och specialomsorgslagen som gäller personer med utvecklingsstörning. Den uppdaterade specialomsorgslagen innehåller nya bestämmelser kring självbestämmande och begränsningsåtgärder.

– Det är bra att vi nu fick tydligare bestämmelser. Men i framtiden behöver vi en ny funktionshinderlag och en separat lag om självbestämmande, säger Hemgård.

Artikel 19 i FN:s funktionshinderkonvention handlar om att personer med funktionsnedsättning ska ha rätt att välja var, hur och med vem de vill bo.

– På det här området finns det ännu mycket kvar att göra. Fortfarande kan människor med utvecklingsstörning inte välja med vem och var de vill bo. Vi måste få en funktionshinderlag som stöder den här rätten, säger Hemgård.

Funktionshinderorganisationerna firar ratificeringen med en gemensam fest utanför Riksdagens Lilla parlament i Helsingfors på fredag 10.6.

De svenska funktionshinderorganisationerna ordnar ett festseminarium och en kvällsfest måndagen den 19 september på G18 i Helsingfors.


En kommentar till nyheten “Äntligen ratificeras konventionen!”

  1. Amanda Maria

    De är en självklarhet att ALLA människor skall ha rätt till alla MÄNSKLIGA rättigheter. Alla, oavsett ålder, kultur, kön, funktionell behörighet etc. SJÄLVKLART!!!!

Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving