ung kvinnlig politiker

Li Andersson fick blommor efter att hon hade valts till Vänsterförbundets ordförande.

Andersson leder Vänsterförbundet

Riksdagsledamoten Li Andersson är Vänsterförbundets nya ordförande.

Vänsterförbundet höll partikongress i Uleåborg under veckoslutet. Partiet valde Åbobon Li Andersson till ny partiordförande. Valet var enhälligt. Andersson vann medlemsomröstningen redan för en vecka sedan.

I sitt tal efter valet kritiserade Li Andersson konkurrenskraftsavtalet. Hon sade att det är dåligt att avtalet förlänger arbetstagarnas arbetstid. Hon tror inte att det här kommer att göra Finlands ekonomi bättre.

Andersson anser att det vore viktigare att se till att arbetstagarna har det bra och orkar med sitt arbete.

 


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving