Regeringen hoppas att högre barnbidrag ska leda till att det föds fler barn.

Allt färre barn föds i Finland

Nativiteten i Finland är mycket låg. Det föds rekordfå barn i Finland.

Enligt Statistikcentralen föddes det 45 000 barn i Finland i fjol. Det är 150 år sedan det senast föddes så få barn på ett år. Det föddes nästan 2 000 barn färre i fjol än år 2018.

I fjol dog 53 600 personer i Finland. Det betyder att det dog flera än det föddes. Men invånarantalet i Finland ökade ändå med närmare 10 000. Invånarantalet ökade på grund av inflyttning. I slutet av år 2019 hade Finland fem och en halv miljon invånare.

Regeringen tänker höja barnbidraget. Regeringen är orolig eftersom det föds för få barn i vårt land.

Källa Yle


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving