LL logo

Har du en bra idé till ett nytt namn för LL-Bladet?

Vad borde LL-Bladet heta?

LL-Bladet ska förnyas och behöver ett nytt namn. Har du en god idé?

Under nästa år kommer LL-Bladet att förnyas. Vi vet inte ännu hur allt kommer att bli. Jobbet med förnyelsen pågår. Men vi kan berätta att både papperstidningen och LL-Bladet på webben kommer att förnyas.

I samband med förnyelsen har vi tänkt ge vår tidning ett nytt namn. LL är en förkortning av lättläst, och det är inte så bra med förkortningar när det ska vara lättläst.

Vi vill nu ge läsarna en möjlighet att komma med förslag. Har du en bra idé till ett nytt namn för tidningen? Skicka in ditt förslag till oss per e-post. Adressen är ll-bladet@ll-center.fi Bland alla som svarar lottar vi ut en prenumeration och två lättlästa böcker.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving