man letar i soptunna

En undersökning visar att de studerandes och de arbetslösas inkomster har ökat minst i Finland. På bilden letar en man efter tomflaskor i en skräpkorg.

Inkomstskillnaderna ökar i Finland

Företagarnas inkomster ökade mest, de arbetslösas inkomster ökade minst.

Statistikcentralen har undersökt hur mycket finländarnas inkomster har ökat de senaste 20 åren.

Alla finländare har nu större inkomster än för 20 år sedan. Men det är stora skillnader mellan olika grupper. En del finländare har blivit mycket rikare, andra bara lite rikare.

Företagarnas och pensionärernas inkomster har ökat mest. Företagarna blev rikare i början av 2000-talet när det gick bra för ekonomin i Finland.

Pensionärernas inkomster har ökat i medeltal därför att allt fler människor som har haft goda inkomster nu går i pension. Förr var en stor del av pensionärerna låginkomsttagare som fick små pensioner.

Lantbrukarna har haft goda inkomster

Också lantbrukarnas inkomster har stigit snabbt, fastän det i tidningar och på tv talas mycket om lantbrukarnas ekonomiska svårigheter.

– Det här är intressant. Men åren 2015 och 2016 är inte med i undersökningen. De åren har varit mycket dåliga för lantbrukarna, säger direktör Antti Huhtamäki på LPA. LPA är lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

De senaste årtiondena har många små jordbruk slutat med verksamheten.
– Stora jordbruk är ofta mera lönsamma än små. Det kan hända att det här har påverkat resultatet i undersökningen, säger Huhtamäki.

Svårt för arbetslösa

De arbetslösas inkomster har ökat allra minst. Lång arbetslöshet gör att många finländare blir fattigare.

– Arbetslöshetsskyddet är dåligt i Finland säger Jukka Haapakoski i HS. Han är verksamhetsledare för de arbetslösas samarbetsorganisation.

Också de studerandes inkomster har ökat mycket långsammare i Finland än till exempel företagarnas eller pensionärernas inkomster. Studiestödet har inte höjts fastän många saker har blivit dyrare i Finland.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving