Farid Karimi och Annette Jansson

Farid Karimi är aktiv i föreningen svenska.fi som hjälper och ordnar program för invandrare. Annette Jansson är lärare i svenska på Arbis i Helsingfors.

En del invandrare vill lära sig svenska

De flesta invandrare lär sig finska när de flyttar till Finland. Men det finns också de som väljer att lära sig svenska.

Människor flyttar till Finland av olika orsaker. En del kommer hit för att de har hittat jobb här, andra kommer för att de har hittat en finländsk man eller kvinna att leva med. De senaste åren har många kommit som asylsökande, alltså som flyktingar.

För att de inflyttade ska få ett bra liv här behöver de integrera sig. De behöver lära känna det finländska samhället och lära sig minst ett av landets språk, finska eller svenska.

Enligt lagen kan en invandrare själv välja vilket av språken han eller hon vill lära sig först. Men ofta rekommenderas finska eftersom kunskaper i finska är viktiga för att kunna hitta ett jobb.

De flesta invandrare integreras på finska, men det finns de som väljer att lära sig svenska först. Läsåret 2015-2016 gick ungefär 2 000 invandrare på svenska kurser eller integrationsutbildningar på svenska. Arbis i Helsingfors är ett av de ställen som erbjuder integrations-utbildning på svenska.

Annette Jansson är lärare på Arbis. Hon ansvarar för Sfi (svenska för invandrare). Just nu har Arbis 20 personer som studerar på integrationsprogrammet, men över 200 utlänningar läser enskilda kurser i svenska.

– Naturligtvis är finskan viktig i Finland, men för många invandrare är det lättare att lära sig svenska. Många invandrare talar språk som är släkt med svenskan och kan därför lära sig svenska relativt fort.

– Det viktigaste är väl ändå att invandrarna lär sig ett av landes språk och blir delaktiga i samhället så fort som möjligt, säger hon.

Först svenska sedan finska

Farid Karimi är en av de som nu lär sig svenska på Arbis. Karimi kommer från Iran men han bodde och jobbade i Nederländerna innan han flyttade till Finland. Det var jobbet som förde honom hit. Han har jobbat som lärare och forskare vid Helsingfors universitet.

– Jag kan engelska och en del holländska. För mig är det lättare att lära mig svenska och integrera mig snabbare. Men jag studerar också finska, säger han.

Karimi säger att det är viktigt för invandrare att lära sig landets språk. Det behöver man för att kunna följa med nyheter och vara delaktig i samhället och kulturlivet.

Karimi är ändå kritisk till situationen i Finland som kräver kunskaper i finska för att kunna få ett jobb.

– Till exempel i Nederländerna fungerar det på ett annat sätt. Där kan man få ett jobb och så har man flera år på sig att lära sig språket. Det är bra för man lär sig också språket lättare när man är på en arbetsplats, säger han.

språkstuderande på Arbis

Leonid Burkov och Dimitri har flyttat från Ryssland. De lär sig båda svenska på Arbis i Helsingfors. Svenska är lättare än finska tycker de.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving