elever i ett klassrum

Bilden visar elever i nionde klassen i grundskolan. Elverna har lektion i fysik.

Bedömningen i skolorna varierar mycket

Elevernas kunskaper i klass 9 i grundskolan bedöms olika i olika skolor. Elever som kan lika mycket kan få olika vitsord i olika skolor.

– Nionde klassens elevers rättsskydd är i fara säger specialsakkunniga Sirkku Kupiainen i en intervju för Yle. Kupiainen arbetar på Nationella centret för utbildningsutvärdering.

I en del skolor bedöms eleverna strängare än i andra skolor. I sådana skolor är det svårt för en elev att få så bra vitsord som hon eller han förtjänar.

Om eleven inte får tillräckligt goda vitsord kanske eleven inte kommer vidare till ett sådant gymnasium som han eller hon vill. Det är det här Kupiainen menar med att rättsskyddet är i fara.

Kupiainen tycker inte att felet ligger hos lärarna, utan i läroplanen. Läroplanen säger vilka saker eleven ska kunna i olika ämnen och hur eleverna ska bedömas. Det är svårt att tolka reglerna för bedömningen.

Det finns två saker som skulle kunna göra det lättare. Det kunde finnas ett gemensamt slutprov för alla elever i grundskolan, på samma sätt som det finns studentskrivningar.

Eller så kunde man skapa en provbank för lärare så att lärare i hela Finland kunde använda samma prov för eleverna.

Källa Yle


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving