Tapio Luoma

Tapio Luoma valdes till ärkebiskop för Finlands evangelisk-lutherska kyrka i början av mars.

Tapio Luoma blir ny ärkebiskop

Den evangelisk-lutherska kyrkans nya ärkebiskop heter Tapio Luoma. Luoma tar över som ärkebiskop den 1 juni. Då blir den nuvarande ärkebiskopen Kari Mäkinen pensionerad.

Den lutherska kyrkan valde Tapio Luoma till ny ärkebiskop i valets andra omgång den 1 mars. Hans motkandidat var Björn Vikström som är biskop i Borgå stift.

Luoma är biskop i Esbo stift. Han är 55 år gammal och teologie doktor till utbildningen.

Ärkebiskopen är den högsta biskopen inom den lutherska kyrkan. Ärkebiskopen arbetar i Åbo men det han säger och gör påverkar församlingarna i hela landet. Det finns sammanlagt nio biskopar i Finland.

Den evangelisk-lutherska kyrkan är den största religiösa sammanslutningen i Finland. Den lutherska kyrkan har ungefär fyra miljoner medlemmar.

Ungefär 70 procent av finländarna är medlemmar och erkänner den protestantiska kristna tron. Den evangelisk-lutherska kyrkan förlorar ändå en del medlemmar varje år.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.